2005. február 20-án sikeresen elindult portálunk. Várjuk a kedves látogatók észrevételeit. (admin_kukac_dfg.sulinet.hu).
Salagvárdi Gábor


További önálló weblapok, alkalmazások

  DFG levelezőszerver elérhető, a levelek hozzáférhetőek pop3 kapcsolaton keresztül is.

GLOBE honlap

Pedagógiai muűhely: az órai interakció mérése
Osztályhonlapok:


Egykori osztályaink:

12. a. (2001-2005)

12. k. (1998-2006)
Online
vendég: 22, tag: 0 ...

legtöbb 896
(tag: 0, vendég: 896) - máj 03 : 13:25

Tagok: 4
Legújabb tag: xy
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
Számláló
Ma
Összesen: 0
Egyedi: 0

Legtöbb
Összesen: 12167
Egyedi: 3624

Oldal ...
Összesen: 362244
Egyedi: 112183
Powered By
e107
Pedagógusok

SOR-SZÁMNÉVVÉGZETTSÉGSZAK
1.Pálur Lászlóegyetemmédia, magyar, oroszintézményvezető
2.Kondor Borbálaegyetemmagyarintézményvezető-helyettes
3.Szabó Szidóniaegyetemmagyarintézményvezető-helyettes
4.Aczél Georginaegyetemmagyar 
5.Bakosné Balogh Andreaegyetemangolosztályfőnök
6.Csapóné Hatvani Editegyetembiológia, földrajzosztályfőnök
7.Csurka Évaegyetemnémet, magyarosztályfőnök
8.Doma Istvánegyetemtörténelem 
9.Fodor Károlynéegyetemkémia, biológia 
10.Gaál-Baumgartner Jankaegyetemangol, matematikamunkaközösség-vezető, osztályfőnök
11.Gacsályiné Szentmihályi Gabriellaegyetemangol, magyarosztályfőnök
12.Görögné Tapiska Évaegyetemmagyarosztályfőnök, a DÖK segítőtanára
13.Joóné Herka Erzsébetegyetembiológia, matematikaosztályfőnök
14.Juhos Péterfőiskolatestnevelés 
15.Juhosné Varga Bernadettegyetemmatematikaosztályfőnök
16.Káplár Ferencegyeteminformatika, fizika, matematikamunkaközösség-vezető
17.Káplárné Péter Melindaegyetemnémetosztályfőnök
18.Kocsisné Gregus Máriaegyetemkémia, biológia 
19.Kókán Józsefegyetemtestnevelés, fizikaosztályfőnök
20.Lengyel Istvánegyeteminformatika, technikaosztályfőnök
21.Mártonné Bodnár Magdolnaegyetemkönyvtár, magyarnapközis nevelő, könyvtáros
22.Miklósné Király Évaegyetemföldrajz, történelemmunkaközösség-vezető, osztályfőnök
23.Nagy Ibolyafőiskolaangol 
24.Nagyné Bégány Veronikaegyetemfizika, biológia, matematikaosztályfőnök
25.Nagyné Szarka Évaegyetemmagyar, történelemosztályfőnök
26.Németh Gézánéegyetemangol, történelemosztályfőnök
27.Novák Évaegyetemnémet, orosz 
28.Pálur Lászlónéegyetemnémet, oroszmunkaközösség-vezető, osztályfőnök
29.Riskó Ágnesegyetemangol 
30.Stéfán Sándoregyetemfizika 
31.Széles Zoltánegyetemtestnevelés, földrajzosztályfőnök, a KT elnöke, a DÖK segítőtanára
32.Törökné Pintér Katalinfőiskolatestnevelés, biológiaosztályfőnök
33.Varga Istvánegyetemmatematika 
34.Varga Tímeafőiskolakönyvtár, magyarkönyvtáros
35.Varga Zsuzsannaegyetemnémet, történelem 
36.Vargáné Fábián Máriafőiskolaének, rajz, magyar 
37.Peterman Istvánnéegyetemmatematika 
38.Borbély Anettegyetemtörténelemkollégiumi nevelőtanár
39.Gaálné Borbás Katalinfőiskolarajz, tanítókollégiumi nevelőtanár
40.Galvács Miklósegyetemfilozófia, földrajzkollégiumi nevelőtanár
41.Gacsályi Józseffőiskolatestnevelés, biológiamegbízott kollégiumvezető

    
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők:    
1.Márton Józsefiskolatitkár  

    
Óraadóink:    
SOR-SZÁMNÉVVÉGZETTSÉGTanított tantárgy
1.Balogh Attilaegyetembiológia, kémia 
2.Bartha Péterfőiskolaönvédelem 
3.Bíró Zoltánfőiskolanémet 
4.Dr. Gere Tamásegyetembelügyi 
5.Dr. Németi Mártaegyetembelügyi 
6.Farkas Lajosfőiskolamédia 
7.Fekete Lajosnéegyetemmagyar, történelem 
8.Fórizs Erzsébetfőiskolaspeciális társadalomismeret 
9.Katona Oszkáregyetemgazd.ism. 
10.Királyné Kocsis Juditfőiskolagyógypedagógus 
11.Kissné Kiss Ildikófőiskolagyógypedagógus 
12.Koskócsákné Huszár Andreaegyetemmatematika 
13.Magyar Évaegyetemmagyar 
14.Orosz Zsoltfőiskolaangol 
15.Orosziné Balogh Andreaegyetembiológia 
16.Pethő Andrásnéfőiskolaosztályfőnöki 
17.Tóth Barnafőiskolabelügyi 
18.Tóth Dénesfőiskolabelügyi 


Címsorok

»A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló miniszteri rendelet tervezete
»A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai fels
»A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvénnyel összefüggő egyes közlekedési és kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezete
»Tervezet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának szolgálati intézkedéseiről, a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazásáról, valamint az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek
»Az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről szóló előterjesztés
»MH Altiszti Akadémia pályázati felhívása
»A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.53134-5.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.53134-5.2017
»Az Igazságügyi Minisztérium szerződései 2015. évben
»Az Igazságügyi Minisztérium szerződései 2017. évben
»Az Igazságügyi Minisztérium szerződései 2016. évben
»Magyar csapatok részvétele a 2017. évi nemzetközi tudományos diákolimpiákon
»Magyarországi Falumegújítási Díj 2017.
»az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek és miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendeletek tervezete
»Honvéd Vezérkar főnökének pályázati felhívása
»HM Védelemgazdasági Hivatal pályázati felhívása
»Pályázati kiírás a járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezések akkreditálására
»Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére
»Pályázat határozott idejű projektmunkatárs/kommunikációs referens munkakör
»Pályázat határozott idejű projektmunkatárs/monitoring referens munkakör betöltésére
»Érvénytelenített szolgálati igazolványok
»MH Altiszti Akadémia - pályázati eredmény
»MH Altiszti Akadémia - pályázati eredmény
»MH Altiszti Akadémia - pályázati eredmény
»MH Altiszti Akadémia - pályázati eredmény
»Tájékoztató Útravaló jelentkezési határidő hosszabbításról
»Pedagógusok továbbképzése a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben
»A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt LVF/6074/2017-NFM számú pályázat támogatási döntési listája
»Álláspályázat jogi referens munkakör betöltésére
»Álláspályázat jogi szakreferens munkakör betöltésére
»Támogatási szerződés közzététele Bizottsági rendelet alapján
»FAO álláshirdetés
»FAO álláshirdetés
»FAO álláshirdetés
»Álláspályázat kutatási titkár munkakör betöltésére
»A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 című előterjesztés
»Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek 2017. január támogatói okirat közzététele
»Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek 2017. május támogatói okirat közzététele
»Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek 2017. április támogatói okirat közzététele
»Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek 2017. március támogatói okirat közzététele
»Széchenyi Kártya Folyószámlahitelek 2017. február támogatói okirat közzététele
»Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII. pályázati felhívás
»Gazdasági felelős /Németországi Szövetségi Köztársaság – Stuttgart/
»Zenekarok és énekkarok kiemelt művészeti céljainak döntési listája
»Színházművészeti szervezetek kiemelt művészeti céljainak döntési listája
»Összefoglaló az észrevételekről – Előterjesztés a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló törvényről
»Összefoglaló az észrevételekről – Előterjesztés a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénytervezetről
»Összefoglaló az észrevételekről – Előterjesztés a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetről
»Pályázati felhívás és szabályzat a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozására


Közzététel dátuma: nem ismert
Részletek
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
  
Oldal létrehozási idő: 0.0379 másodperc, 0.0135 lekérdezési idő.