2005. február 20-án sikeresen elindult portálunk. Várjuk a kedves látogatók észrevételeit. (admin_kukac_dfg.sulinet.hu).
Salagvárdi Gábor


További önálló weblapok, alkalmazások

  DFG levelezőszerver elérhető, a levelek hozzáférhetőek pop3 kapcsolaton keresztül is.

GLOBE honlap

Pedagógiai muűhely: az órai interakció mérése
Osztályhonlapok:


Egykori osztályaink:

12. a. (2001-2005)

12. k. (1998-2006)
Online
vendég: 5, tag: 0 ...

legtöbb 896
(tag: 0, vendég: 896) - máj 03 : 13:25

Tagok: 4
Legújabb tag: xy
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
Számláló
Ma
Összesen: 7
Egyedi: 1

Legtöbb
Összesen: 11593
Egyedi: 3395

Oldal ...
Összesen: 352948
Egyedi: 108879
Powered By
e107
Pedagógusok

SOR-SZÁMNÉVVÉGZETTSÉGSZAK
1.Pálur Lászlóegyetemmédia, magyar, oroszintézményvezető
2.Kondor Borbálaegyetemmagyarintézményvezető-helyettes
3.Szabó Szidóniaegyetemmagyarintézményvezető-helyettes
4.Aczél Georginaegyetemmagyar 
5.Bakosné Balogh Andreaegyetemangolosztályfőnök
6.Csapóné Hatvani Editegyetembiológia, földrajzosztályfőnök
7.Csurka Évaegyetemnémet, magyarosztályfőnök
8.Doma Istvánegyetemtörténelem 
9.Fodor Károlynéegyetemkémia, biológia 
10.Gaál-Baumgartner Jankaegyetemangol, matematikamunkaközösség-vezető, osztályfőnök
11.Gacsályiné Szentmihályi Gabriellaegyetemangol, magyarosztályfőnök
12.Görögné Tapiska Évaegyetemmagyarosztályfőnök, a DÖK segítőtanára
13.Joóné Herka Erzsébetegyetembiológia, matematikaosztályfőnök
14.Juhos Péterfőiskolatestnevelés 
15.Juhosné Varga Bernadettegyetemmatematikaosztályfőnök
16.Káplár Ferencegyeteminformatika, fizika, matematikamunkaközösség-vezető
17.Káplárné Péter Melindaegyetemnémetosztályfőnök
18.Kocsisné Gregus Máriaegyetemkémia, biológia 
19.Kókán Józsefegyetemtestnevelés, fizikaosztályfőnök
20.Lengyel Istvánegyeteminformatika, technikaosztályfőnök
21.Mártonné Bodnár Magdolnaegyetemkönyvtár, magyarnapközis nevelő, könyvtáros
22.Miklósné Király Évaegyetemföldrajz, történelemmunkaközösség-vezető, osztályfőnök
23.Nagy Ibolyafőiskolaangol 
24.Nagyné Bégány Veronikaegyetemfizika, biológia, matematikaosztályfőnök
25.Nagyné Szarka Évaegyetemmagyar, történelemosztályfőnök
26.Németh Gézánéegyetemangol, történelemosztályfőnök
27.Novák Évaegyetemnémet, orosz 
28.Pálur Lászlónéegyetemnémet, oroszmunkaközösség-vezető, osztályfőnök
29.Riskó Ágnesegyetemangol 
30.Stéfán Sándoregyetemfizika 
31.Széles Zoltánegyetemtestnevelés, földrajzosztályfőnök, a KT elnöke, a DÖK segítőtanára
32.Törökné Pintér Katalinfőiskolatestnevelés, biológiaosztályfőnök
33.Varga Istvánegyetemmatematika 
34.Varga Tímeafőiskolakönyvtár, magyarkönyvtáros
35.Varga Zsuzsannaegyetemnémet, történelem 
36.Vargáné Fábián Máriafőiskolaének, rajz, magyar 
37.Peterman Istvánnéegyetemmatematika 
38.Borbély Anettegyetemtörténelemkollégiumi nevelőtanár
39.Gaálné Borbás Katalinfőiskolarajz, tanítókollégiumi nevelőtanár
40.Galvács Miklósegyetemfilozófia, földrajzkollégiumi nevelőtanár
41.Gacsályi Józseffőiskolatestnevelés, biológiamegbízott kollégiumvezető

    
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők:    
1.Márton Józsefiskolatitkár  

    
Óraadóink:    
SOR-SZÁMNÉVVÉGZETTSÉGTanított tantárgy
1.Balogh Attilaegyetembiológia, kémia 
2.Bartha Péterfőiskolaönvédelem 
3.Bíró Zoltánfőiskolanémet 
4.Dr. Gere Tamásegyetembelügyi 
5.Dr. Németi Mártaegyetembelügyi 
6.Farkas Lajosfőiskolamédia 
7.Fekete Lajosnéegyetemmagyar, történelem 
8.Fórizs Erzsébetfőiskolaspeciális társadalomismeret 
9.Katona Oszkáregyetemgazd.ism. 
10.Királyné Kocsis Juditfőiskolagyógypedagógus 
11.Kissné Kiss Ildikófőiskolagyógypedagógus 
12.Koskócsákné Huszár Andreaegyetemmatematika 
13.Magyar Évaegyetemmagyar 
14.Orosz Zsoltfőiskolaangol 
15.Orosziné Balogh Andreaegyetembiológia 
16.Pethő Andrásnéfőiskolaosztályfőnöki 
17.Tóth Barnafőiskolabelügyi 
18.Tóth Dénesfőiskolabelügyi 


Címsorok

»Pályázat határozatlan idejű projektfejlesztési referens munkakör betöltésére
»Pályázat határozott idejű (előre láthatólag 2018.08.31-ig) vállalkozásfejlesztési referens munkakör betöltésére
»Földművelésügyi Miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
»A Fővárosi Itélőtábla itéletei
»Az Igazságügyi Minisztérium vezetőinek elérhetősége
»Az MH BHD által kötött szerződések
»Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
»Vis maior támogatás 2017. (V. ütem)
»Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.29607-4.2017
»Előterjezstés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) Korm. rendelet módos
»A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 j. út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló tervezet
»Az Igazságügyi Minisztérium által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások
»Álláspályázat jogtanácsos munkakör betöltésére
»Pályázat biztonságtechnikai referens munkakör betöltésére
»Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság - pályázati felhívás
»Pályázat határozatlan idejű informatikai dokumentáció-kezelési referens munkakör betöltésére
»Pályázat határozatlan idejű projekt audit referens munkakör betöltésére
»Pályázat határozatlan idejű módszertani referens munkakör betöltésére
»Mernyei Ákos életrajza
»Sajtóközlemény Az integrált jogalkotási rendszer című projekt indulásáról
»Vezetők elérhetőségei
»Pályázati felhívás a Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatására
»Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
»A Honvéd Vezérkar főnök pályázati felhívása
»A Honvéd Vezérkar főnök pályázati felhívása
»A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés
»Tervezet a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
»Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság – Adatszolgáltatás, Változásbejegyzési kérelem
»2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.24999-3.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.24999-3.2017
»FAO álláshirdetés - LIVESTOCK PRODUCTION JUNIOR TECHNICAL OFFICER (One Candidate)
»A földművelésügyi miniszter közleménye az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 2017. évi mintavételi programjához kijelölt mintavételi pontok helyéről
»A földművelésügyi miniszter közleménye az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak és manuális mérési pontjainak helyéről
»Bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről szóló MvM rendelet tervezete
»Honvédek illetménye és illetményjellegű juttatásai
»A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
»Meghívásos pályázat falugondnoki egyesületek részére
»MH Geoinformációs Szolgálat - pályázati felhívás
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.33326-2.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.33326-2.2017
»MH 86. Szolnok Helikopter Bázis által kötött szerződés
»A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése és a 9/C. §-a alapján nyilvános sorsolást tart
»Miniszterelnökség támogatási szerződései 2017.01.01.-2017.02.28. időszakra vonatkozóan
»Miniszterelnökség támogatási szerződései 2017.03.01.-2017.03.31. időszakra vonatkozóan
»Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2017.01.01.-2017.02.28. időszakra vonatkozóan
»Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2017.03.01.-2017.03.31. időszakra vonatkozóan
»Miniszterelnökség-Tulajdonosi joggyakorló Szervezet 2017. évi elemi költségvetése
»Miniszterelnökség-Tulajdonosi joggyakorló Szervezet 2016. évi elemi költségvetése


Közzététel dátuma: nem ismert
Részletek
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
  
Oldal létrehozási idő: 0.0401 másodperc, 0.0192 lekérdezési idő.