2005. február 20-án sikeresen elindult portálunk. Várjuk a kedves látogatók észrevételeit. (admin_kukac_dfg.sulinet.hu).
Salagvárdi Gábor


További önálló weblapok, alkalmazások

  DFG levelezőszerver elérhető, a levelek hozzáférhetőek pop3 kapcsolaton keresztül is.

GLOBE honlap

Pedagógiai muűhely: az órai interakció mérése
Osztályhonlapok:


Egykori osztályaink:

12. a. (2001-2005)

12. k. (1998-2006)
Online
vendég: 25, tag: 0 ...

legtöbb 896
(tag: 0, vendég: 896) - máj 03 : 13:25

Tagok: 4
Legújabb tag: xy
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
Számláló
Ma
Összesen: 0
Egyedi: 0

Legtöbb
Összesen: 11789
Egyedi: 3472

Oldal ...
Összesen: 357130
Egyedi: 110364
Powered By
e107
Pedagógusok

SOR-SZÁMNÉVVÉGZETTSÉGSZAK
1.Pálur Lászlóegyetemmédia, magyar, oroszintézményvezető
2.Kondor Borbálaegyetemmagyarintézményvezető-helyettes
3.Szabó Szidóniaegyetemmagyarintézményvezető-helyettes
4.Aczél Georginaegyetemmagyar 
5.Bakosné Balogh Andreaegyetemangolosztályfőnök
6.Csapóné Hatvani Editegyetembiológia, földrajzosztályfőnök
7.Csurka Évaegyetemnémet, magyarosztályfőnök
8.Doma Istvánegyetemtörténelem 
9.Fodor Károlynéegyetemkémia, biológia 
10.Gaál-Baumgartner Jankaegyetemangol, matematikamunkaközösség-vezető, osztályfőnök
11.Gacsályiné Szentmihályi Gabriellaegyetemangol, magyarosztályfőnök
12.Görögné Tapiska Évaegyetemmagyarosztályfőnök, a DÖK segítőtanára
13.Joóné Herka Erzsébetegyetembiológia, matematikaosztályfőnök
14.Juhos Péterfőiskolatestnevelés 
15.Juhosné Varga Bernadettegyetemmatematikaosztályfőnök
16.Káplár Ferencegyeteminformatika, fizika, matematikamunkaközösség-vezető
17.Káplárné Péter Melindaegyetemnémetosztályfőnök
18.Kocsisné Gregus Máriaegyetemkémia, biológia 
19.Kókán Józsefegyetemtestnevelés, fizikaosztályfőnök
20.Lengyel Istvánegyeteminformatika, technikaosztályfőnök
21.Mártonné Bodnár Magdolnaegyetemkönyvtár, magyarnapközis nevelő, könyvtáros
22.Miklósné Király Évaegyetemföldrajz, történelemmunkaközösség-vezető, osztályfőnök
23.Nagy Ibolyafőiskolaangol 
24.Nagyné Bégány Veronikaegyetemfizika, biológia, matematikaosztályfőnök
25.Nagyné Szarka Évaegyetemmagyar, történelemosztályfőnök
26.Németh Gézánéegyetemangol, történelemosztályfőnök
27.Novák Évaegyetemnémet, orosz 
28.Pálur Lászlónéegyetemnémet, oroszmunkaközösség-vezető, osztályfőnök
29.Riskó Ágnesegyetemangol 
30.Stéfán Sándoregyetemfizika 
31.Széles Zoltánegyetemtestnevelés, földrajzosztályfőnök, a KT elnöke, a DÖK segítőtanára
32.Törökné Pintér Katalinfőiskolatestnevelés, biológiaosztályfőnök
33.Varga Istvánegyetemmatematika 
34.Varga Tímeafőiskolakönyvtár, magyarkönyvtáros
35.Varga Zsuzsannaegyetemnémet, történelem 
36.Vargáné Fábián Máriafőiskolaének, rajz, magyar 
37.Peterman Istvánnéegyetemmatematika 
38.Borbély Anettegyetemtörténelemkollégiumi nevelőtanár
39.Gaálné Borbás Katalinfőiskolarajz, tanítókollégiumi nevelőtanár
40.Galvács Miklósegyetemfilozófia, földrajzkollégiumi nevelőtanár
41.Gacsályi Józseffőiskolatestnevelés, biológiamegbízott kollégiumvezető

    
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők:    
1.Márton Józsefiskolatitkár  

    
Óraadóink:    
SOR-SZÁMNÉVVÉGZETTSÉGTanított tantárgy
1.Balogh Attilaegyetembiológia, kémia 
2.Bartha Péterfőiskolaönvédelem 
3.Bíró Zoltánfőiskolanémet 
4.Dr. Gere Tamásegyetembelügyi 
5.Dr. Németi Mártaegyetembelügyi 
6.Farkas Lajosfőiskolamédia 
7.Fekete Lajosnéegyetemmagyar, történelem 
8.Fórizs Erzsébetfőiskolaspeciális társadalomismeret 
9.Katona Oszkáregyetemgazd.ism. 
10.Királyné Kocsis Juditfőiskolagyógypedagógus 
11.Kissné Kiss Ildikófőiskolagyógypedagógus 
12.Koskócsákné Huszár Andreaegyetemmatematika 
13.Magyar Évaegyetemmagyar 
14.Orosz Zsoltfőiskolaangol 
15.Orosziné Balogh Andreaegyetembiológia 
16.Pethő Andrásnéfőiskolaosztályfőnöki 
17.Tóth Barnafőiskolabelügyi 
18.Tóth Dénesfőiskolabelügyi 


Címsorok

»Előterjesztés a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
»Az országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelésével kapcsolatos feladatok szabályozásáról szóló előterjesztés
»A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat kedvezményezettjeinek listája
»Miniszterelnöki Kabinetiroda szerződései 2016. október 1. – 2017. június 30.
»Magyarország Bécsi Nagykövetsége – Collegium Hungaricum, Bécs intézetvezetői munkakör betöltésére.
»Magyarország Berlini Nagykövetsége – Collegium Hungaricum Berlin intézetvezetői munkakör betöltésére.
»Oktatási és kulturális feladatot ellátó diplomata, 'Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa' munkakör betöltésére.
»Pályázati felhívás az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. vezetői (ügyvezető) álláshelyének betöltésére
»Statisztikai adatok az igazságügyért felelős miniszter felterjesztése alapján hozott kegyelmi döntésekről
»Statisztikai adatok a bűnügyi költség és rendbírság elengedése, mérséklése iránti kérelmekhez kapcsolódó döntésekről
»Makovecz Program 2017/2018 – Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram
»Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása
»Pályázat határozatlan idejű költségvetési referens (KONT) munkakör betöltésére
»Pályázat határozatlan idejű költségvetési referens (PÜ) munkakör betöltésére
»Pályázat határozatlan idejű, jogi referens munkakör betöltésére
»Pályázat határozott idejű (előreláthatólag: 2019. május 28.) idejű, jogi referens munkakör betöltésére
»Pályázat határozatlan idejű területi koordinációs referens munkakör betöltésére
»Pályázati felhívás a Földművelésügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályán hulladékgazdálkodási referens munkakör betöltésére
»Pályázati kiírás
»Pályázati kiírás
»Pályázati kiírás
»Pályázati kiírás
»Pályázati kiírás
»Pályázati kiírás
»A magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű alap-, osztatlan és mesterképzésén a 2017/2018-as tanévben résztvevő felsőbb éves határon túli magyar hallgatók miniszteri ösztöndíjára vonatkozó pályázati kiírás
»Nyílt pályázat a szomszédos államokban élő magyarok részére anyanyelven megrendezendő versenyek támogatására
»Meghívásos pályázat a határon túli magyar pedagógus szervezetek által a 2017/18-as tanévben a szülőföldön megrendezendő évközi továbbképzéseinek támogatására
»Meghívásos pályázat a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban tankönyves műhelyek támogatására, határon túli magyar tankönyvek, folyóiratok írására, szerkesztésére, kiadására, fejlesztésére, taneszközök biztosítására
»Nyílt pályázat a szomszédos államokban élő magyarok részére 2017-ben megrendezésre kerülő szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok támogatására
»MH Bakony Harckiképző Központ pályázati felhívása
»Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Szerződések
»Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Szerződések
»Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Szerződések
»Általános Szerződési Feltételek az Igazságügyi Minisztérium 2017. július 20-át követően megkötött támogatási szerződéseihez
»A Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2017.06.01 - 2017.06.30. időszakra vonatkozóan
»A Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2017.04.01-2017.05.31. időszakra vonatkozóan
»A Miniszterelnökség támogatási szerződései 2017.04.01-2017.05.31. időszakra vonatkozóan
»A Miniszterelnökség támogatási szerződései 2017.06.01 - 2017.06.30. időszakra vonatkozóan
»Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat eredménye
»Az FM létszámadatai a 2017.június 30. napi állapot szerint
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.46014-2.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.46014-2.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.36682-5.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.46014-2.2017
»NFM hirdetményi közlés - PIUF.36682-5.2017
»a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló NFM rendelet-tervezet
»Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben-
»Az Igazságügyi Minisztérium 2014. évi szerződései
»Az Igazságügyi Minisztérium 2015. évi szerződései
»Az Igazságügyi Minisztérium 2016. évi szerződései


Közzététel dátuma: nem ismert
Részletek
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
  
Oldal létrehozási idő: 0.0377 másodperc, 0.0170 lekérdezési idő.